Contributie

Contributie 2019/2020

LesDuurContributie per jaar
Kleutergymnastiek45 minuten€ 160,-
Turnen jongens60 of 75 minuten€ 160,-
Recreatieturnen meisjes60 of 75 minuten€ 160,-
Wedstrijdturnen D4 meisjes90 minuten€ 200,-
Wedstrijdturnen D3 meisjes90 minuten€ 200,-
Wedstrijdturnen D3 meisjes180 minuten€ 400,-
Wedstrijdturnen D3 meisjes210 minuten€ 440,-
Wedstrijdturnen keuze meisjes240 minuten€ 480,-
Klimdoek75 minuten€ 260,-
Klimdoek90 minuten incl afbouw€ 260,-

Contributie en inschrijfgeld

De contributie wordt geïnd eind oktober en eind april, voor een periode van 20 weken.

Om je in te schrijven bij Wilskracht moet je naast de contributie ook inschrijfgeld betalen. Dit inschrijfgeld bedraagt €15,00 en dient betaald te worden bij het insturen van het inschrijfformulier. Dit kan direct na afloop van de proefles.

Opzegtermijnen

Wij hanteren de volgende opzegtermijnen:

– 1e helft 1e periode opzeggen voor 15 juni (van het voorgaande seizoen)
– 2e helft 1e periode opzeggen voor 15 oktober
– 1e helft 2e periode opzeggen voor 15 januari
– 2e helft 1e periode opzeggen voor 15 april

De contributie wordt na opzegging verrekend per halve periode (10 weken).

Scholierenvergoeding

Deze Scholierenvergoeding geldt voor schoolgaande kinderen van 4 t/m 18 jaar die in Amsterdam wonen en waarvan de ouders een laag inkomen hebben. Er wordt vergoed tot 325 euro per schooljaar. De Scholierenvergoeding kun je zelf aanvragen. Kijk voor meer informatie op de website.

Jeugdfonds Sport Amsterdam

Het Jeugdfonds Sport zorgt ervoor dat kinderen die graag willen sporten, maar waarvan de ouders te weinig geld hebben, toch lid kunnen worden van een club. Ze betalen contributie en vergoeden sportspullen tot een maximum van 300 euro per jaar. Kijk op de website voor meer informatie.

Penningmeester

Onze penningmeester Leo Kruse is bereikbaar via penningmeester@tvwilskracht.nl. Het rekeningnummer van Wilskracht is: NL22ABNA0614136652.