Contributie en vergoedingen

De contributie wordt geïnd eind oktober en eind april. Er is een opzegtermijn van twee maanden. Wanneer je hebt opgezegd kun je dus nog twee maanden meeturnen.

Om je in te schrijven bij Wilskracht moet je naast de contributie ook inschrijfgeld betalen. Dit inschrijfgeld bedraagt €15,00 en dient cash betaald bij het inleveren van het inschrijfformulier. Dit kan na afloop van de proefles, of in de les de week daarna.

Penningmeester

Onze penningmeester Leo Kruse is bereikbaar via penningmeester@tvwilskracht.nl. Het rekeningnummer van Wilskracht is: NL22ABNA0614136652 .

Scholierenvergoeding

Deze regeling geldt voor schoolgaande kinderen van 4 t/m 18 jaar die in Amsterdam wonen en waarvan de ouders een laag inkomen hebben. Ouders die volgens DWI recht hebben op een financiële tegemoetkoming ontvangen een aanvraagformulier voor de scholierenvergoeding. Na acceptatie door DWI krijgen ouders een bedrag per kind toegekend dat zij vrij kunnen besteden aan sportcontributie- of schoolkosten. Ouders die begin juli geen aanvraagformulier hebben ontvangen, maar toch menen recht te hebben op de scholierenregeling, kunnen contact opnemen met team Voorzieningen van de Dienst Werk en Inkomen, telefoon 0203463684 of ga naar de website van DWI. De scholierenvergoeding is een bedrag van maximaal 400,- euro. Hier kunnen de kosten voor school, sportactiviteiten en culturele activiteiten voor een kind betaald worden.

Jeugdsportfonds

Het jeugdsportfonds zorgt ervoor dat kinderen die graag willen sporten, maar waarvan de ouders te weinig geld hebben, toch lid kunnen worden van een club. Ze betalen contributie en vergoeden sportspullen tot een maximum van 225 euro per jaar. Kijk op de website voor meer informatie.

Contributie per jaar

  • Kleutergym€ 155,-
  • Recreatieturnen€ 155,-
  • Wedstrijdturnen€ 195,-
  • Extra Trainen 90 minuten€ 195,-
  • Extra Trainen 120 minuten€ 215,-
  • Klimdoek€ 260,-