Welkom bij Wilskracht

Wilskracht is een gezellige, recreatieve turnvereniging in Amsterdam West. Op onze website vind je onder meer het lesaanbod, informatie over de vereniging en contactgegevens voor leden en geïnteresseerden.

Lesaanbod

Voor jongens en meisjes van 4 en 5 jaar hebben wij kleutergymnastiek op de zaterdag. Voor jongens vanaf zes jaar zijn er verschillende turngroepen op de dinsdag. Voor meisjes is er recreatieturnen op donderdag en zaterdag, wedstrijdturnen op maandag (D4) en op woensdag en vrijdag (D3, op uitnodiging). Daarnaast geven wij klimdoek aan kinderen van 10 jaar en ouder.

Wachtlijst

De wachtlijst is op dit moment gesloten voor jongens uit geboortejaren 2011 en eerder en meisjes uit geboortejaren 2012 en 2011. Wij hopen na de herfstvakantie de wachtlijst weer te kunnen openen.

Aanmelden

Kinderen die niet in bovenstaande jaren zijn geboren kunnen zich aanmelden. Na aanmelding word je op de wachtlijst geplaatst. Wij nemen contact op zodra er plek is in de groep.

Nieuwe oefenstof

Het rayon Amsterdam heeft de D4 oefenstof vervangen door nieuwe ABC oefenstof. Wij hebben onze D4 meisjes hierover een mail gestuurd, verdere toelichting volgt in de […]

Jaarvergadering 2019

Zaterdag 2 november is de jaarlijkse ledenvergadering van Wilskracht. Alle leden, oud-leden en ouders zijn welkom om met bestuur en lesgevers over de vereniging te praten. […]

Meedoeweek begonnen

Afgelopen zaterdag begon de jaarlijkse Meedoeweek! Ouders mogen voor een keertje meedoen met de turnlessen. Voor de D3 en Klimdoeklessen geldt dat ouders deze week mogen […]