Contributie

Alles over de contributie

Contributie 2019/2020
LesDuurContributie per jaar
Kleutergymnastiek45 minuten€ 160,-
Turnen jongens60 of 75 minuten€ 160,-
Recreatieturnen meisjes60 of 75 minuten€ 160,-
Wedstrijdturnen ABC meisjes90 minuten€ 200,-
Wedstrijdturnen D3 meisjes90 minuten€ 200,-
Wedstrijdturnen D3 meisjes180 minuten€ 400,-
Wedstrijdturnen D3 meisjes210 minuten€ 440,-
Wedstrijdturnen keuze meisjes240 minuten€ 480,-
Klimdoek75 minuten€ 260,-
Klimdoek90 minuten incl afbouw€ 260,-
Incasso

De contributie wordt geïnd eind oktober en eind april, voor een periode van 20 weken.

Inschrijfgeld

Om je in te schrijven bij Wilskracht moet je naast de contributie ook inschrijfgeld betalen. Dit inschrijfgeld bedraagt eenmalig €15,00 en dient betaald te worden bij het insturen van het inschrijfformulier. Dit kan direct na afloop van de proefles.

Sportfonds

Het Jeugdfonds Sport zorgt ervoor dat kinderen die graag willen sporten, maar waarvan de ouders te weinig geld hebben, toch lid kunnen worden van een club. Ze betalen contributie en vergoeden sportspullen tot een maximum van 300 euro per jaar. Kijk op de website voor meer informatie.

Opzegtermijnen

Wij hanteren de volgende opzegtermijnen:

PeriodeOpzeggingsdatumUitschrijfdatum
1e helft 2e periodeVoor 15 januari 20202 februari 2020
2e helft 2e periodeVoor 15 april 202018 mei 2020
1e helft 1e periodeVoor 15 juni 20205 juli 2020
2e helft 1e periodevoor 1 oktober 202015 november 2020

De contributie wordt na opzegging verrekend per halve periode (10 weken).

Penningmeester

Onze penningmeester Leo Kruse is bereikbaar via penningmeester@tvwilskracht.nl. Het rekeningnummer van Wilskracht is: NL22ABNA0614136652.