Jureren

Ouders gezocht!

Elke turnvereniging heeft juryleden nodig. Wanneer je kinderen inschrijft voor een wedstrijd, is het verplicht ook juryleden in te schrijven voor deze dag. Om deze reden is Wilskracht altijd hard op zoek naar juryleden! Hoe meer hoe beter, want vele handen maken licht werk.

Je kunt jureren op TD1 (niveaus D5 en D4) of TD2 (niveau D3 en keuze oefenstof) niveau, of bij de jongens (TH1).

Lijkt het je leuk om te jureren? Of heb je vragen? Mail dan naar jury@tvwilskracht.nl

Turnvereniging Wilskracht

De jurycursus

Om te kunnen jureren moet je in het bezit zijn van een licentie. Deze is te behalen door een cursus van de KNGU te volgen. Deze cursus is gratis of wordt door Wilskracht vergoed.

Voor de cursus moet je minimaal 16 jaar oud zijn. Er is geen vooropleiding nodig. De cursus wordt alleen in het Nederlands gegeven. De cursus blijkt een stuk makkelijker voor mensen die in het verleden zelf geturnd hebben, maar dit is niet noodzakelijk. Ook meekijken in de lessen kan helpen met het sneller oppikken van de stof.

Heb je de cursus gehaald, dan mag je voor Wilskracht jureren en zorg je er dus voor dat vele kinderen aan wedstrijden kunnen deelnemen!

Turnen Dames 1

Sinds januari 2019 heeft de TD1 4 cursusmomenten. Dag 1 en dag 4 zijn verplicht om de cursus te kunnen behalen. Op dag 4 vind er een praktijkexamen plaats en er is een digitale theorietoets.Wanneer je voldoend e kennis hebt, kun je de toetsmodule doen. Via het klaslokaal kun je de toets aanvragen. De eindtoets bestaat uit 20 vragen die nagenoeg overeenkomen met de vragen in de diverse oefentoetsen. Daarvan moet 70% correct beantwoord zijn.

Digitale juryopleiding Opstapmodule TD

Ter voorbereiding adviseert de KNGU je de digitale Opstapmodule TD door te nemen.

Je maakt kennis met de meeste elementaire elementen vanuit het Dames Turnen. Techniek aan de hand van filmpjes met toelichting, aftrekken, symboolschrift alles komt aan de orde. Tenslotte heb je per element 3 ‘test jezelf’ vragen. Deze module kun je geheel thuis doen en er is geen formele toetsing of brevet aan verbonden.

Er wordt geen aandacht besteed aan de diverse reglementen, de module richt zich met name op de uitvoering.

De kennismodule TD1 is zowel beschikbaar ter voorbereiding voor de introductiebijeenkomst TD1 als te gebruiken als naslagwerk voor gebrevetteerde juryleden.

Na afronden van de module heb je een goede basis voor de vervolgopleiding TD1.

Turnen Heren 1

De KNGU heeft een infokaart voor de cursus TH1 gemaakt.