Kijk- en meedoelessen voor ouders

Op zaterdag mogen ouders wekelijks meekijken met de lessen. Wanneer blijkt dat dit toch te onrustig is voor de lesgevers of kinderen, passen we dit beleid aan.

Op de andere lesdagen mogen ouders meekijken in de kijkles-weken. Deze zijn in principe altijd voorafgaand aan een schoolvakantie. Het is dus niet toegestaan dat er ouders in de turnzaal zijn tijdens de overige lessen.

Een kijkles is gelijk aan een gewone les, met als enige verschil dat ouders mee kunnen kijken. Er zijn in de genoemde weken kijklessen bij het recreatieturnen, wedstrijdturnen, jongensturnen en Klimdoek.

KijklesData
Meedoeweekweek van 12 - 18 oktober 2019
Kijklessenweek van 16 - 20 december 2019
Kijklessenweek van 10 - 14 februari 2020
Kijklessenweek van 20 - 24 april 2020
Kijklessenweek van 22 - 26 juni 2020
Meedoeweekweek van 10 - 16 oktober 2020